Copyright ©2013
by www.wengerska-kancelaria.pl

Kancelaria adwokacka Rybnik, adwokat Rybnik

Zakres specjalizacji

Kancelaria Adwokat Agaty Wengerskiej świadczy usługi zarówno dla klientów indywidualnych, jak i spółek prawa handlowego, spółdzielni, fundacji, stowarzyszeń, jednostek administracji. Kancelaria specjalizuje się w następujących dziedzinach prawa:

  • prawo cywilne (sprawy o ochronę dóbr osobistych, nieruchomości, zasiedzenia, opłaty za użytkowanie wieczyste, odszkodowania, roszczenia wynikające z umów i inne)

  • prawo spadkowe (przyjęcie lub odrzucenie spadku, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek i inne)

  • prawo rodzinne (sprawy o rozwód, separacje, unieważnienie małżeństwa, podział majątku, adopcje, ustalenie ojcostwa, alimenty, ubezwłasnowolnienie i inne)

  • prawo handlowe i gospodarcze (zakładanie i rejestracja wszelkich form działalności gospodarczej, w tym: zakładanie spółek, wraz z przygotowywaniem umów, statutów, regulaminów i reprezentowaniem w postępowaniu dla dokonania rejestracji w KRS , przekształcanie spółek, zaskarżanie uchwał, rozwiązywanie spółek, prowadzenie spraw przed sądami gospodarczymi i inne)

  • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (przywrócenie do pracy, odszkodowania za zwolnienie z pracy, mobbing, zakaz konkurencji, odprawy, świadectwa pracy, odwołania od decyzji organów rentowo-emerytalnych i inne)

  • prawo karne i wykroczeń (obrona w sprawach karnych, karno skarbowych i w sprawach o wykroczenia, występowanie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, odszkodowania za niesłuszne skazanie i inne)

  • prawo autorskie (przygotowywanie umów przenoszących autorskie prawa majątkowe, przygotowanie umów licencyjnych, dochodzenie wynagrodzeń autorskich i inne)

  • prawo administracyjne

  • postępowanie egzekucyjne (skargi na czynności komornika, powództwa przeciwegzekucyjne i inne)